ČSOB Hradec Králové

Počátkem roku 2020 naše společnost přistoupila k realizaci rozsáhlého a technicky náročného projektu výstavby nové centrály ČSOB v Hradci Králové. Pro stavební společnost Syner na tomto projektu realizujeme ve sdružení se společností Energis92 řemesla v oborech RTCH a samostatně pak ZTI. Předání zakázky se očekává v první polovině roku 2021.

Objem zakázky:115 000 000 Kč
Doba realizace zakázky: leden 2020 – květen 2021
Typ objektu: komerční objekt
Hlavní projektový manažer: Stanislav Řezáč, Martin Chládek