Izoltherm Granulát

Prohlášení o vlastnostech – granulát 50 a 70, protokol drť, technický list:

Popis výrobku

Minerální foukaná izolace z kamenné vlny (Orstech 65) bez pojiva. Nafoukaná izolace je nehořlavá, sesedavost materiálu podle použité aplikace při 50 kg/m3 je 5- 10% po aplikaci, při použití 70 kg/m3 materiál nesesedá (viz tabulka techn. parametrů).

Použití

Dutiny zděných stěn, rámové konstrukce, půdní prostory.

Balení

Granulát IZOLTHERM je balen do pytlů o hmotnosti 15 kg.

Výhody

Dobré tepelně izolační vlastnosti • Požární ochrana – nehořlavý materiál • Nízké zatížení konstrukce vlastní tíhou izolačního materiálu • Dobrá pohltivost zvuku • Ekologická a hygienická nezávadnost • Vodoodpudivost • Dlouhá životnost • Jednoduchá aplikace pro těžko dostupné konstrukce