Logo Thermica

 


Prohlášení o vlastnostech - granulát 50

Prohlášení o vlastnostech - granulát 70

Protokol drť                                                                                          stáhnout

Technický list


 

Izoltherm Granulát

Minerální foukaná izolace z kamenné vlny (Orstech 65) bez pojiva. Nafoukaná izolace je nehořlavá, sesedavost materiálu podle použité aplikace při 50 kg/m3 je 5- 10% po aplikaci, při použití 70 kg/m3 materiál nesesedá (viz tabulka techn. parametrů).

POUŽITÍ

Dutiny zděných stěn, rámové konstrukce, půdní prostory

 

BALENÍ

Granulát IZOLTHERM je balen do pytlů o hmotnosti 15 kg

 

VÝHODY

Dobré tepelně izolační vlastnosti

Požární ochrana – nehořlavý materiál

Nízké zatížení konstrukce vlastní tíhou izolačního materiálu

Dobrá pohltivost zvuku

Ekologická a hygienická nezávadnost

Vodoodpudivost

Dlouhá životnost

Jednoduchá aplikace pro těžko dostupné konstrukce

Parametry výrobku