Logo Thermica

    Bauhaus Brno

    Bauhaus Brno

    Mezi dalšími zakázkami se v tomto roce podařilo získat zakázku na nákupním centru Bauhaus v Brně. Pro společnost Průmstav zde realizujeme obor ÚT.