Logo Thermica

    Prague Towers

    Prague Towers

    Jedná se o nejvyšší v současnosti realizovanou obytnou stavbu v Praze s více než 280 luxusními byty. Lokalita se nachází v blízkosti chráněné krajinné oblasti Prokopského a Dalejského údolí. Realizujeme zde obor ÚT a ZTI pro společnost Průmstav a.s. Více o projektu na http://www2.central-group.cz/